Mens

Als mens omschrijf ik mezelf met de karaktereigenschappen:

  1. Kalm, nadenkend, vindingrijk
  2. Logisch, verantwoordelijk, georganiseerd
  3. toegewijd, gewetensvol, opmerkzaam
  4. meelevend, gevoelig, warm
  5. spontaan, creatief, speels
  6. charmant, aanpassend, overtuigend